DIGITAL MARTIAL ARTS


OP DIT MOMENT ZIJN KWETSBARE MENSEN DE MEEST GEMAKKELIJKE ONLINE PROOI OOIT!

ALLÉÉN BEWUSTWORDING IS NIET LANGER VOLDOENDE, EEN MEER KIJRGHAFTIGE METHODE IS DRINGEND NODIG!


Het is vastgelegd bij wet dat iedereen recht heeft op anonieme en vrije toegang tot het internet, een modus operandi voor overschrijdendgedrag, cybercrime en internetgeweld. Tijdens de pandemie en de lockdowns was er een verschuiving te zien in het werkgebied van criminaliteit, het verplaatste zich massaal en stilletjes naar het digitale domein. Ze opereren wereldwijd perfect samen, zijn breder georganiseerd dan autoriteiten, hebben meer kennis van de werking snelheid van het internet en weten precies hoe ze zwakke plekken kunnen ontdekken. Er is informatie in overvloed om bedreigingen en incidenten te herkennen, op te lossen en te weren. We moeten onze privacy beschermen, instellen, updaten, kennis opdoen, continu allert zijn en meeschakelen. Zelfs als je super goed en oplettend bent is vals niet eens van echt te onderscheiden. Hoe goed beveiligd je ook bent er is altijd wel iemand die niet zo sterk is aangelegd, maar wel tot je netwerk of persoonlijke levenssfeer behoort. Zo zijn er inmiddels miljarden zwakke schakels ontstaan. Dit alles is niet meer voldoende om mensen online te beschermen.

Kinderen zijn de meest verbonden internetgroep ter wereld, ouderen en mensen met een geestelijke en of lichamelijke beperking, stoornis of handicap zijn het minst verbonden maar samen heel groot. Vaak hebben zij, de verantwoordelijke ouder of zorgdrager niet genoeg kennis, capaciteit of de financiële middelen om in te schatten wanneer er een dreiging ontstaat, hoe je het kunt stoppen, oplost en in het vervolg kan voorkomen. Ook is het lastig om te kiezen wanneer je moet ingrijpen, melden, aangifte doen of wanneer je (juridische) hulp moet in te schakelen. Zij vallen steeds vaker met minimale inspanning in de handen van bedrog, geweld, overschijdendgedrag, bedreigingen, incidenten en geweld. Dit is een humanitaire ramp, een bedreiging voor de toekomst van onze kinderen, de wereld en onze menslijkheid! Het zijn de cijfers van eenzaamheid, angst, depressie, geweld dat steeds vaker tot zelfmoorden leidt, met name onder kinderen!

DIT IS ONACCEPTABEL!!!


The Art of Digital Defence

” THE SUPREME ART OF WAR IS TO SUBDUE YOUR ENEMY WITHOUT FIGHTING”

– Sun Tzu –Onze missie

Geweld kunnen we niet uit het internet halen, maar kwetsbare mensen wel uit het internetgeweld!


Het beperken van de schadelijk gevolgen en de negatieve emotionele impact van digitale bedreigingen, incidenten, ongeaccepteerd overschrijdendgedrag, criminaliteiten en strafbare overtredingen, specifiek gericht op de meest kwetsbare internetgebruikers, de mens. Met extra aandacht gericht op kinderen, ouderen, mensen met een lichamelijke en of geestelijke stoornis, beperking, handicap of andere redenen om een individu en de persoonlijke levenssfeer achter een digitale identiteit optimaal te verdedigen bij noodsituaties in de digitale wereld.We strijden voor het omlaag brengen van de schokkende cijfers, onomkeerbare emotionele schade en moeizamen, langdurige, dure juridische procedures naar aanleiding van internetgeweld, cybercrime en incidenten onder burgers. Wij stellen ons gezamelijk met onze enterprise partners op als een verdediginglinies tussen internetgeweld om het individu achter een digitale identiteit te beschermen, te ondersteunen en bij te staan bij eventuele aangiften of juridische procedures. Samen zorgen we ervoor dat de rust snel terug keert in de digitale wereld van een slachtoffer, online én offline.

Omdat je geweld niet uit het internet kunt halen willen we de kwetsbare mensen uit het internetgeweld halen. Door een basissteen te ontwikkelen voor digitale ecosysteem waardoor het online zichtbaar is en de digitale identiteit in hoogste staat van paraatheid word beschermd. Zo kun je problemen voorkomen en een betere internetbeleving bieden. Samen met experts werken we aan een oplossing om kwetsbare internetgebruikers beter te kunnen beschermen tegen internetgeweld, cybercrime maar ook tegen zichzelf. Wat op het internet komt, gaat er niet meer vanaf en fouten kunnen niet zomaar worden hersteld.

We streven niet alleen naar een magische, veilige internetomgeving, maar ook naar een stimulerende en meer respectvolle gebruikerservaring, eerlijke onderlinge interacties en een beter online mentaliteit.Het resultaat dat wijwillen bereiken is het verlagen van psychologische, lichamelijke, sociale en emotionele schade naar aanleiding van internetgerelateerde problemen, zo veel mogelijk terug te dringen onder de meest kwetsbare internetgroepen in het digitale domein.Wat is Digital Martial Arts?

Verdediging, Veiligheid en Vriendelijkheid.

Digital Martial Arts staat voor digitale krijgskunst voor kwetsbare internetgebruikers, online zelfverdigingsmethoden.

Het is een verzameling en combinatie van:

  • Verschillende verdedigingsmethoden, filosofieën en levenswijzen vanuit de Martial Arts, de verdedigingssport.
  • Krijgskunsten uit the Art of War van Sun Tzu;
  • Diensten en analyses vanuit Cybersecrutiy;
  • Dossier opbouw en onderzoekstechnieken vanuit Forensische IT;
  • De werkwijzen van etische hackers,

vertaald naar de digitale wereld van de mens en de emotionele inteligentie die zich daaraan verbind.